La música sempre ha format part de la meva vida des de ben petit, i el que avui dia anomenem música tradicional m’ha acompanyat per tradició familiar tan en forma de cant com instrumental. Als quinze anys vaig començar a aprendre a tocar la gralla perquè a la meva família hi havia grallers, i això em va portar a conèixer els vells músics de la meva terra i aprendre d’ells les seves músiques i els seus instruments. Durant més d’una dècada vaig treballar al Museu de la Musica de Barcelona, i això em va permetre estudiar gran quantitat d’instruments antics i de cultures molt diferents. Des de fa quasi vint anys em dedico a la construcció d’instruments de corda, especialitzant-me en guitarres antigues i en l’obra d’Antonio de Torres, però el meu bagatge dins de la música d’arrel tradicional ha fet inevitable el meu interès pels instruments de corda polsada ibèrics, sobretot els de la vessant mediterrània de la Península. Al cap i a la fi són els instruments de la música de les meves arrels, i crec que sense cultivar les arrels és impossible créixer.

La música siempre ha formado parte de mi vida desde muy pequeño y lo que hoy conocemos como música tradicional me ha acompañado por tradición familiar tanto en forma de canto como instrumental. A los quince años empecé a tocar la gralla (un tipo de dulzaina tocada en Catalunya) porque en mi familia había grallers, y esto me llevó a conocer a los viejos dulzaineros de mi tierra y aprender de ellos sus músicas y sus instrumentos. Durante más de una década trabajé en el Museu de la Música de Barcelona, y esto me permitió estudiar gran cantidad de instrumentos antiguos y de culturas muy diferentes. Desde hace casi veinte años me dedico a la construcción de instrumentos de cuerda, especializándome en guitarras antiguas y en la obra de Antonio de Torres, pero mi bagaje dentro de la música de raíz tradicional ha hecho inevitable mi interés por los instrumentos de cuerda pulsada ibéricos, sobre todo los de la vertiente mediterránea de la Península. Al fin y al cabo, son los instrumentos de la música de mis raíces, y pienso que sin cultivar las raíces es imposible crecer.

Music has always been part of my life since I was a kid, and folk music has accompained me by family tradition, singing or playing instruments. At the age of fifteen I started to play gralla (one of Catalan folk shawms) because in my family there are grallers (gralla players). This led me to meet the old musicians of my land and to learn from them their music and their instruments. I worked for more than ten years at the Museu de la Música de Barcelona, and this allowed me to study a large number of antique instruments and from very different cultures. For almost twenty years I’ve been building stringed instruments, specializing in early guitars and the work of Antonio de Torres, but my background in folk music unavoidably caused my interest in Iberian stringed instruments, especially those on the Mediterranean side of the Iberian Peninsula. After all, these instruments are the music of my roots, and I think it’s impossible to grow up without taking care of the roots.