Guitarró de cinc ordres (primer i últim simples i la resta dobles) basat en un original fet a Palma el 1895 per Ignacio Martorell Casasnovas. Taula de pícea, mànec de cedrela i caixa de xiprer, noguera, xicranda o auró. Pala, diapasó i pont de xicranda. Afinació al 5 (la4 – mi4 – do4 – sol4 – re4). Preu: 900 € +IVA amb clavilles de fusta, 1080€ +IVA amb clavilles Wittner.

Guitarró de cinco órdenes (primero y último simples y el resto dobles) basado en un original hecho en Palma (Mallorca) en 1895 por Ignacio Martorell Casasnovas. Tapa de pícea, mástil de cedro y caja de ciprés, nogal, palosanto o arce. Precio: 900€ +IVA con clavijas de madera, 1080€ +IVA con clavijas Wittner.

Five courses guitarró (the first and the fifth are single and the other are double) based on an original made in Palma (Mallorca) in 1895 by Ignacio Martorell Casasnovas. Spruce soundboard, cedar neck, and back and ribs made of cypress, walnut, rosewood or maple. Price: 900€ +VAT with wooden pegs or 1080€ +VAT with Wittner pegs.

Cordes – cuerdas – strings