Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Guitarró femella de cinc cordes basat en originals valencians de l´’ultim terç del segle XIX i primers anys del XX. Taula de pícea, mànec de cedrela i caixa de xiprer, noguera, xicranda o auró. Colpejador de banús o de noguera. Pala, diapasó i pont de xicranda. Afinació al 5 (la4 – mi4 – do4 – sol4 – re4) o al 7 (si4 – fa#4 – re4 – la4 – mi4). Preu: 900€ amb clavilles de fusta o mecàniques.

Guitarró femella (guitarró hembra) de cinco cuerdas basado en originales valencianos del último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX. Tapa de pícea, mástil de cedro y caja de ciprés, nogal, palosanto o arce. Golpeador de ébano o de nogal. Pala, diapasón y puente de palosanto. Afinación al 5 (la4 – mi4 – do4 – sol4 – re4) o al 7 (si4 – fa#4 – re4 – la4 – mi4). Precio: 900€ con clavijas de madera o mecánicas.

Guitarró femella (female guitarró) with five strings based on last third of 19th Century and first years of 20th century. Spruce soundboard, cedar neck, and back and ribs made of cypress, walnut, rosewood or maple. Ebony or walnut pickguard. Head plate, fingerboard and bridge made of rosewood. Tuning: A4 – E4 – C4 – G4 – D4 or B4 – F#4 – D4 – A4 – E4). Price: 900€ with wooden or mechanical pegs.

Cordes – cuerdas – strings

Julio Guillén tocant el guitarró valencià Olzina: